Feb 2018 撮影地:静岡県
ボートレース浜名湖
【360静止画撮影/スティッチ/制作】

《公式サイト》